"Medewerkers stellen belangrijke randvoorwaarden aan gespreksronden. Pas dan vindt men werkgevers recht van spreken hebben over hun functioneren in dat soort gesprekken"

 

Bron: "Functionare 2014, kwantitatief onderzoek

"Hoe motiverend zijn functioneringsgesprekken?"

 

Gespecialiseerd

Trainings-, onderzoeks- en adviesbureau

voor de verbetering van gespreksronden in organisaties

 

 

Functionare™ helpt organisaties hun gesprekscyclus met medewerkers te verbeteren met diensten die de slagkracht van HRM vergroot om die cyclus te bewaken én te ontwikkelen.

 

Als bureau leveren wij ondermeer informatie en kennis hoe medewerkers hun gespreksronde in organisaties beleven én hoe ze erop reageren. Wij doen dit met behulp van speciaal door ons ontwikkelde online-meetinstrumenten zoals Demeter© en BUG©. Die zijn het resultaat van veel door ons gehouden emperisch onderzoek onder medewerkers de afgelopen jaren, desk-research en onze ruime kennis en ervaring met marketing-methoden en technieken. Deze meetinstrumenten leveren HR nieuwe inzichten en prioriteiten op om een functionele uitvoering van gespreksronden te verbeteren.

 

Onze onderzoeken tonen aan dat er op veel punten voor organisaties nog aanzienlijke winst valt te behalen en er belangrijke gebruikersrisico's van gesprekscycli beperkt kunnen worden.

 

Beter luisteren en handelen naar de opvattingen van medewerkers over die gesprekken vormt hierbij de crux. Doelstellingen van het strategisch personeelsbeleid en van de organisatie als geheel hoeven daar niet onder te lijden...

 

Meer lezen >>

 

 

 

Voert u als leidinggevende "Boomerang-gesprekken" of "Up-Hill-Fight-gesprekken" of heeft u te maken met één van de zes andere gesprekstypen? Bent u als gespreksleider benieuwd hoe complex de functionerings- en beoordelingsgesprekken voor u zijn in vergelijking met andere leidinggevenden? Houdt u al voldoende rekening met alle krachten die het gespreksrendement met uw medewerkers sterk beïnvloeden of verdienen sommige punten toch nog iets meer aandacht ...?

 

Doe mee aan de quickscan B.U.G. en ontvang een gratis rapport over het krachtenveld waarin u opereert als gespreksleider, over uw gesprekspositie en uw specifieke gespreksuitdagingen op uw eigen afdeling...

 

>> Neem vrijblijvend met ons contact op

 

FEIT

 

Uit onze onderzoeken onder medewerkers in Nederland blijkt gemiddeld genomen 38% van alle functionerings- en combinatiegesprekken disfunctioneel.

 

De gespreksbeleving van medewerkers bleek in alle gevallen een temperende werking te hebben op het gespreksrendement van deze medewerkersgesprekken..........

 

 

Bron:2015 Functionare, diverse emperische onderzoeken.

Functionare start binnenkort ook met (doelgroep) trainingen voor leidinggevenden en "empowerment-sessies" met voorlichting en cijfermateriaal over de werking en effecten van gespreksronden met medewerkers. Die diensten vergroten het vermogen betere gesprekken te voeren met medewerkers en deze ook meer gemotiveerd te houden. Meer hierover volgt.

Copyright 2015 Functionare Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden